Press "Enter" to skip to content

Tag: www.ufabet .com

ตลาดการพนันออนไลน์ ufabet เติบโตขึ้นมากกว่า 73.42 พันล้านเหรียญ

ตลาดการพนันออนไลน์ทั่วโลกคาดว่าจะเติบโตจาก 73.42 พันล้านดอลลาร์ในปี 2564 เป็น 81.08 พันล้านดอลลาร์ในปี 2565 ที่อัตราการเติบโตต่อปี (CAGR) 10.4% ตลาดคาดว่าจะสูงถึง 115.13 พันล้านดอลลาร์ในปี 2569 ที่ CAGR 9.2% ตลาดการพนันออนไลน์ ufabet ประกอบด้วยรายได้ที่เกิดจากกิจกรรมการเล่นเกมทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ตโดยใช้เดสก์ท็อปและอุปกรณ์มือถือ ตลาดรวมถึงสถานประกอบการพนันที่กำลังพัฒนาการพนันกีฬาออนไลน์ คาสิโน บิงโก ลอตเตอรี่…